63è CONGRÉS SEDO 2017

  • SEDO és la societat que representa els interessos científics de la professió ortodóncica. És una societat relevant per a la transmissió de continguts ortodóncics al si de la professió odontològica.
  • Sector: Ortodoncia
  • Públic objectiu: Xarxa de professionals especialitzats en ortodoncia que inclou al comité científic, professors, estudiants i professionals.
  • Objectiu: Anualment SEDO organitza esdeveniments i congressos de caire científic on els seus membres exposen el seu coneixement i  transmeten les seves opinions per afavorir l’intercanvi científic. SEDO tenia interès en organizar el seu 63è Congré a Màlaga del 14 al 17 de Juny de 2017 al Palau de Congressos de Torremolinos incloent taules rodones, ponencies, conferències científiques i debats.
  • Necessitat: SEDO necesitava assistència en Secretaria tècnica i científica. D’aquesta manera, >atlanta va posar a disposició de SEDO la seva experiència com consultor per assessorar i garantir una òptima organització a l’àrea de secretaria.

Tornar a Casos d'èxit

Solució proposada: >atlanta es va fer càrrec de tots els serveis relacionats amb la secretaria abans, durant i desprès del congrés incloent: registre de participants i ponents, registre d’abstractes, emissió de documentació per participants i ponents, preparació d’acreditacions, bosses, entrades a esdeveniments socials, certificats i APP del congrés.

Resultat: SEDO va realitzar el seu congrés amb èxit a Torremolinos i els serveis de secretaria es van cobrir amb un excel·lent resultat gràcies a >atlanta.

Scroll Up