IMID-Ironman (Jornada Interdisciplinar Gastro/Reuma/Derma)

L’objectiu d’IMID-Ironman era celebrar una jornada interdisciplinar i col·laborativa entre tres especialitats (gastroenterologia, reumatologia i dermatologia) amb la finalitat de presentar casos clínics i debatre de forma interactiva temes d’interès conjunt d’especialistes que tracten amb malalties inflamatories inmunomediades, sense separar-los en tallers per especialitats.

  • Sector: Sanitari
  • Públic objectiu: Metges especialistes en gastroenterologia, reumatologia y dermatologia.
  • Objectiu: Celebrar una jornada para la difusió de coneixement d’aquestes tres branques de la medicina.
  • Necessitat: Serveis de secretaria, disseny de comunicació e imatge i difusió per a potenciar les inscripcions 

Tornar a Casos d'èxit
  • Solución propuesta: >atlanta es va encarregar de realitzar la web per a l’esdeveniment, realitzar els enviaments de newsletters als assistents, disseny d’imatge incloent logotip i cartelleria. A més, per a potenciar la difusió de la jornada es van crear canals de xarxes socials que van estar actius abans, durant i després de l’esdeveniment. Amb el “soroll” generat a les xarxes socials (facebook i Twitter) es va aconseguir que la comunitat participés activament creant debat durant les ponències i posteriorment, es van emetre una gran multitud de felicitacions entre els mateixos assistents.
  • Resultat: Més de 200 assistents van participar a una jornada que, es va distribuir en 4 grupos temàtics d’aproximadament 90′-100′ de duració cadascun, amb preguntes finales al final de cada presentació i que a més incloïen una discussió conjunta e interactiva amb el públic facilitada pels moderadors. 
  • Webimidi-ironman.eu
Scroll Up