XXXV CONGRESO Aeas – Palau de Congressos de València

Coincidint amb el Dia Mundial de l’Aigua, el 22 de març, l’Associació Espanyola d’Abastament d’Aigua i Sanejament (AEAS) es va reunir al Palau de Congressos de València del 27 al 29 de març a la XXXV edició del seu congrés nacional. > Atlanta com a secretaria tècnica es va encarregar de rebre i vetllar pels més de 700 congressistes que van assistir.

  • Aeas és l’Associació Espanyola de Proveïments d’Aigua i Sanejament, una associació professional creada per a la promoció i el desenvolupament dels aspectes científics, tècnics, administratius i legals dels serveis urbans de proveïment d’aigua i sanejament.
  • Sector: Associació professional sense ànim de lucre
  • Públic objectiu: Professionals, empreses i institucions.
  • Objectiu: Experts en la matèria debatrien els aspectes més rellevants en el cicle integral de l’aigua durant els tres dies que durava el congrés.
  • Necessitat: Aeas necessitava assistència a secretaria tècnica i científica. D’aquesta manera, >atlanta va posar a la seva disposició la seva experiència per assessorar i garantir l’organització perfecta dins de l’àrea de secretaria.

Tornar a Casos d'èxit

Solució proposada: >atlanta es va ocupar de tots els serveis de relacionats amb la secretaria abans, durant i després del congrés incloent: registre de participants i ponents, registre d’extractes, emissió de documentació per a participants i ponents, preparació d’acreditacions, bosses, entrades com esdeveniments socials i certificats del congrés.

Resultat: Aeas va realitzar el seu congrés amb èxit al Palau de Congressos de València i els serveis de secretaria es van cobrir amb un òptim resultat gràcies a >atlanta.

Web: https://www.palcongres-vlc.com/es/blog/congreso-nacional-aeas

Scroll Up